rss
twitter

DARMOWA WĘZA

0

Zarząd S.P.Z.O. informuje, że od  21.10.2022r  do  05.11.2022r  wydaje bezpłatnie węzę pszczelą w ramach programu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Kielc zadania publicznego pod tytułem ,,Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. Pszczelarze, którzy nie odbiorą w wyznaczonym terminie tracą bezpowrotnie prawo do odbioru węzy.
Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia lub pod tel. 605 622 227
Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2022r.

Napisz komentarz