rss
twitter

Sprostowanie plotek

Wobec rozpowszechnianych nieprawdziwych danych i plotek przez nielegalny samozwańczy tymczasowy zarząd RKP w Ostrowcu Św.

Informujemy, że środki finansowe na Wsparcie Rynku Produktów pszczelich rozdziela Krajowy  Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a nie jak jest rozpowszechniane, że Świętokrzyski Związek Pszczelarzy w Kielcach.

Jako Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej jesteśmy pełnoprawnym uczestnikiem mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” .

Stowarzyszenie będzie uczestniczyć w pozyskiwaniu środków na Wsparcie Rynku Produktów na czytelnych i jasnych zasadach obowiązujących w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Nieprawdą jest, że to Stowarzyszenia są traktowane wyjątkowo przez banki jako uprzywilejowane podmioty, jeżeli ktoś chce się przekonać niech spróbuje uzyskać kredyt bez zabezpieczania, życzymy pozyskania milinów, więc nie kompromitujcie się Panowie a normalnych, myślących ludzi traktujcie poważnie.

 P.S.

Panowie gdzie u was słowo honoru o czym już zapewne wszyscy się przekonują

 

Z poważaniem

Zarząd

Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej