rss
twitter

Zatrucia Pszczół

Instrukcja postępowania przy pobieraniu próbek do badań

laboratoryjnych, realizowanych przez PIWet-PIB, przy podejrzeniu

o ostre zatrucie pszczół środkami ochrony roślin