rss
twitter

Wystąpienie do Klubu Poselskiego

Ostrowiec 09.02.2010

Klub Poselski PiS

Szanowny Panie Pośle.

Rejonowe Koło Pszczelarskie w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z prośbą o podjęcie pilnych działań w celu ochrony pszczół jako jedynych liczących się w środowisku zapylaczy roślin. Badania naukowe wskazują, że ponad 80% roślin w Polsce wymaga intensywnego zapylania przez pszczołę miodną (Apis mellifera).

Odnotowany w ostatnich latach, upadek rodzin pszczelich a także innych owadów zapylających grozi zmniejszeniem ilości owoców a w konsekwencji wyginięciu roślin zapylanych przez te owady.

Naszym zdaniem w celu zahamowania dalszego upadku rodzin pszczelich należy:

1)     wyeliminować z polskiego rolnictwa  toksyny – środki ochrony roślin zawierające, imidachlopryd thiamethoxam , chlotinidyna, acetamiprid, thiacloprid,(środki te po zastosowaniu do nasion przedostają się do gleby i  produktów konsumpcyjnych powodując śmierć owadów nawet w następnych latach.

2)     wprowadzić bezpośrednie dopłaty dla pszczelarzy za zapylanie (prowadzenie gospodarstw pszczelarskich stało się nieekonomiczne),

3)     uprościć  procedury postępowania przy likwidacji szkód spowodowanych zatruciami środkami ochrony roślin,

4)     umożliwić zwrot poniesionych przez pszczelarzy kosztów utrzymania, rozbudowy i unowocześ­niania sprzętu pasiecznego i pasiek, w ramach Krajowego Programu Wspierania Pszczelarstwa,

5)     stworzyć środki mające na celu wspieranie tworzenia obszarów odnowy pastwisk pszczelich w szczególności w regionach o dużych powierzchniach gruntów rolnych; gdzie rośliny takie jak facelia, gryka, ogórecznik, gorczyca i dzika koniczyna biała mogą się rozwijać i stanowić ważne źródła nektaru na obszarach żerowania pszczół;

6)     urozmaicenie drzewostanu parków i lasów  w drzewostany miododajne jak lipy, akacje i klony,

7)     ograniczyć konkurencję ze strony produktów pszczelarskich pochodzących z państw trzecich,

8)     wprowadzić obowiązek podawania na etykiecie kraju, z którego pochodzi miód;

9)     zaostrzyć kontrolę jakości miodów w sieciach handlowych.

Rejonowe Koło Pszczelarskie w Ostrowcu Świętokrzyskim popiera rezolucje Parlamentu Europejskiego z 20.11.2008r w sprawie sytuacji w sektorze pszczelarskim, dezadorat nr 18 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.11.2009r i wystąpienie Zespołu ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.01.2010r. i

prosi Klub Poselski PiS o spowodowanie interwencji w Ministerstwie Rolnictwa w celu zrealizowania postulatów pszczelarskich.

W załączeniu przedkładamy:

―    rezolucje Parlamentu Europejskiego z 20.11.2008r w sprawie sytuacji w sektorze pszczelarskim,

―    dezadorat nr 18 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.11.2009r.

―    wystąpienie Zespołu ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.01.2010r.

                                                   Z poważaniem

                                                       Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy

majpiotr@poczta.fm

powrót