rss
twitter

O Nas

Historia Koła:

 


Rodowód pszczelarstwa na Ziemi Ostrowieckiej jest długi i stosunkowo mało poznany. W odległych czasach tereny te pokrywały nieprzebyte lasy, stwarzające dogodne warunki do bytowania pszczół. Tu również rozwijało się bartnictwo i pasiecznictwo. Niezorganizowane pszczelarstwo istniało do roku 1938, kiedy nauczyciel Feliks Kozłowski, po wcześniejszych rozmowach z pszczelarzami, zorganizował w Ostrowcu Świętokrzyskim Koło Pszczelarzy. W nurt pracy społecznej aktywnie włączył się młody pszczelarz Antoni Podgajny. W wyniku ich pracy organizacyjnej Koło początkowo skupiało dziesięciu pszczelarzy z Ostrowca i okolic. Prężna działalność grupy nie przerwała nawet okupacja hitlerowska. Koło liczyło 20 osób. Koło prowadziło miedzy innymi szkolenia, a instruktorami byli prezes Kozłowski oraz p. Stefański z Poznania. Odbywały się one w pasiekach Jana Kwapisza z Szewny, Józefa Kwietnia z Ćmielowa, Krześniaka z Denkowa. Z tego okresu w kronice znajdują się kopie oryginałów świadectw ukończenia kursów. Pierwszy prezes, założyciel koła Feliks Kozłowski i pierwszy sekretarz Antoni Podgajny kierowali pracą koła do końca 1956r. W styczniu 1957r. zmarł prezes Feliks Kozłowski Członkowie koła w 1941r. Podgajny, Bąk, Luciak, Rybusiński, Kwiatkowski, Być, Cieśla, Stefański, Nowak. Pszczelarze Koła w 1943r. Bąk, Być, Cieśla, Kozłowski, Krześniak, Kwapisz, Kwiatkowski, Kwiecień, Luciak, Marciniak, Nowak, Ostrowski, Podgajny, Rybusiński, Stefański, Urbaniak, Wielgus Zarząd Koła od 1957 do 1956r. Prezes Tadeusz Pająk, skarbnik Antoni Podgajny, Sekretarz Jan Giez. Koło początkowo liczyło 24 członków, a pod koniec kadencji 39. Zarząd Koła od 1965r. do 1970r. Prezes Tadeusz Pająk, w-ce prezes Józef Kwiecień, Sekretarz Jan Giez, skarbnik Antoni Podgajny Członkowie: Jan Arczewski, Stanisław Dąbrowski, Stanisław Krekora. Komisja Rewizyjna Przewodniczący Józef Zawisza, członkowie Maksymilian Krześniak, Bolesław Bąk. Koło początkowo liczyło 39 członków, a w 1970 zrzeszało 47 pszczelarzy. Sąd koleżeński: przewodniczy Tadeusz Przewłocki członkowie: Józef Kidoń, Józef Krawczyk Zarząd Koła od 1970 do 1972r. Prezes: Tadeusz Pająk, w-ce prezes Zbigniew Twardowski, sekretarz: Jan Giez, Skarbnik Waldemar Wilczyński, członek: Kazimierz Biernacki. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący: Antoni Podgajny, członkowie: Halina Grela, Józef Kwiecień. Sąd koleżeński: Przewodniczący: Władysław Ślusarz, Członek: Edward Pająk. Koło początkowo liczyło 47 członków, a w 1972r. tylko 28 pszczelarzy/ Dyplom uznania za społeczną pracę otrzymali Waldemar Wilczyński, Tadeusz Pająk. Zarząd koła od 1973-1975r. Prezes: Tadeusz Pająk, w-ce prezes Zbigniew Twardowski, sekretarz- Tadeusz Bajek, Skarbnik: Waldemar Wilczyński, Członek: inż. Adam Stępień. Komisja rewizyjna: Albin Biernacki, Józef Kwiecień. W dniu 1 grudnia 1974r. w auli Technikum Hutniczo-Mechanicznego w Ostrowcu odbyła się uroczystość Wojewódzkiego Święta Pszczelarzy organizowanego z okazji Międzynarodowego Tygodnia Pszczelarzy. W skład Komitetu organizacyjnego weszli: przewodniczący Tadeusz Bajek, członkowie: Albin Biernacki, Kazimierz Biernacki, Adam Stępień, Jan Kukiełka, Józef Kwiecień, Ryszard Ronduda, Eugeniusz Lechowski, Waldemar Wilczyński, Władysław Wójcik. W roku 1974 w ramach szkolenia zorganizowany został podstawowy kurs pszczelarski, który ukończyło 37 pszczelarzy. Organizatorem i kierownikiem kursu był Tadeusz Bajek. Koło początkowo liczyło 34 członków, a w 1975r. 65 pszczelarzy. Zaprenumerowano 25 egzemplarzy czasopisma Pszczelarstwo. W nr. 11 z 1975r. na łamach tego pisma ukazał się artykuł dotyczący formy pracy Koła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Autorem był Tadeusz Bajek. Dyplomy uznania za aktywny udział w rozwoju pszczelarstwa XXI PRL otrzymali Tadeusz Bajek, Józef Kwiecień, Waldemar Wilczyński, Eugeniusz Lechowski. Zarząd Koła od 1976-1977r. Prezes: Zbigniew Twardowski, w-ce prezes: Stanisław Dąbrowski, Sekretarz: Tadeusz Bajek, Skarbnik: Waldemar Wilczyński, członkowie: Zofia Rutkowska, Eugeniusz Wisowski. Komisja rewizyjna: Przewodniczący- Adam Zybała, członkowie: Jan Kukiełka, Ryszard Ronduda. Dyplomy uznania za wieloletnią pracę na rzecz Koła otrzymali: Józef Kwiecień, Tadeusz Pająk, Tadeusz Bajek, inż. Adam Stępień, Antoni Podgajny, inż. Edward Pająk, Jan Giez, Waldemar Wilczyński, Zbigniew Twardowski, Albin Biernacki. Zarząd Koła od 1978-1979r. Prezes: Tadeusz Bajek, w-ce prezes Eugeniusz Lechowski, sekretarz: Jan Kukiełka, skarbnik: Waldemar Wilczyński, członkowie: inż. Adam Stępień, Ryszard Ronduda, Eugeniusz Wisowski, Stanisław Dąbrowski, Kazimierz Biernacki. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący: Władysław Wójcik, członkowie: Teresa Krześniak, Zygmunt Maj. Dyplom uznania za prace na rzecz pszczelarstwa otrzymali Władysław Wójcik, Eugeniusz Lechowski, Teresa Krześniak. W roku 1979 Rejonowe Koło Pszczelarzy otrzymało Medal wybity z okazji 50-lecia Związku Pszczelarzy w Skarżysku-Kamiennej. Zorganizowany został także kurs rzeczoznawców chorób pszczół, który ukończyło 27 pszczelarzy. Organizatorem był Tadeusz Bajek. Kolejne sukcesy pojawiły się w 1975r. Wtedy to, tytuł mistrza w zawodzie pszczelarz otrzymali: Tadeusz Bujak, Antoni Podgajny, Adam Pająk, Jan Giez, Waldemar Wilczyński, Kazimierz Biernacki, Zbigniew Twardowski, Albin Biernacki, Jan Gierada, Eugeniusz Lechowski, Eugeniusz Łazarskim, Zdzisław Kozioł, Ryszard Ronduda, Jan Piechota, Władysław Nowak. Zarząd koła od 1980-1981r. Prezes Tadeusz Bajak, w-ce prezes Eugeniusz Lechowski, sekretarz: Jan Kukiełka, skarbnik: Waldemar Wilczyński, członkowie: Lucjan Słomczyński, Stanisław Pietras, Ryszard Ronduda, Mirosław Gemzała, Stanisław Karabin, Józef Gaworek, Stanisław Dąbrowski, Józef Gawronek. W dniu 5.06.1983r. odbyła się wycieczka do Pszczelej Woli, w której uczestniczyło 45 osób. Zarząd Koła 1982-1984r. Prezes mgr Stanisław Pietras, w-ce prezes inż. Adam Stępień, skarbnik: Waldemar Wilczyński, sekretarz: Jan Kukiełka, członkowie: Tadeusz Bajek, Mirosław Gemzała, Józef Kwiecień, Teresa Krześniak, Stanisław Karabin. Komisja rewizyjna: Przewodniczący: Henryk Pawełczak, członkowie Jerzy Kozłowski, Czesław Łapa, Bolesław Czekaj, Tadeusz Lenart. Sąd koleżeński – Przewodniczący: Henryk Pawełczak, członkowie: inż. Jerzy Stadryniak, Teresa Kasprzyk, Albin Biernacki, Zdzisław Kwiatkowski. W dniu 25-30.08.1983r. odbyła się wycieczka na XXIX Kongres Pszczelarski APIMONII w Budapeszcie w której uczestniczyło 43 osoby. Członkowie Koła przyczynili się do Budowy Domu Pszczelarza w Kamiannej, przekazując na ten cel kwotę 15 tys. złotych. Przeprowadzono tez zbiórkę złomu kolorowego, za co Koło otrzymało Medal pamiątkowy. W 1983r. pojawiły się na terenie woj. Kieleckiego pierwsze dość liczne ogniska warrozy. Duże nasilenie tej choroby ma miejsce w okolicach Szydłowca, Rakowa i Łagowa. Na początku roku zarząd Koła ustalił z władzami miasta, że Koło może korzystać z pomieszczeń Klubu Seniora, późniejszej siedziby rady osiedla Na skarpie. Dnia 28.05.1983r. odbyło się nadzwyczajne, walne zebranie sprawozdawczo wyborcze na którym Eugeniusz Lechowski został wybrany na członka zarządu wojewódzkiego. Na tym zebraniu złota odznaką Polskiego Związku pszczelarskiego został odznaczony Waldemar Wilczyński. Srebrną odznakę otrzymali: Adam Stępień, Stanisław Pietras, Teresa Krześniak, Jan Kukiełka. W dniach od 23-26.11.1983r. zorganizowano wycieczkę do Zielonej Góry na II Ogólnopolski Dzień Pszczelarza. W imprezie uczestniczyło 37 członków naszego koła. W dniach od 7-8.12 tego roku w Warszawie odbył się VIII Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego. W obradach uczestniczyli członkowie naszego Koła: Waldemar Wilczyński i Stanisław Pietras. W dniu 22.01.1984r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w którym uczestniczył w-ce prezydent miasta Ostrowca Jerzy Lewiński. W dniach od 20-21.VI 1986r. Koło zorganizowało wycieczkę do Kamiannej, Krynicy oraz stacji hodowli pszczół w Brzesku. W dniach od 28 września do 01 października tegoż roku nasi pszczelarze uczestniczyli ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Suwałkach. 17.11.1984r. zorganizowano spotkanie z Docentem Arturem Stojką, kierownikiem katedry Śląskiej Akademii medycznej w Katowicach . Tematem spotkania były zagadnienia apiterapii w życiu codziennym. W roku 1984 na terenie Ostrowca pojawiły się pierwsze ogniska warrozy. Na zebraniu w dniu 28.10.84 powołano komitet mający za zadanie ustanowienie sztandaru koła. W skład weszli: Mirosław Gemzała, Ryszard Ronduda i Stanisław Jasiński. W dniu 12.12.1984r. odbyło się Wojewódzkie Święto Pszczelarzy w Kielcach na którym Koło otrzymało medal pamiątkowy ks. Jana Dzierżonia za wkład w budowę jego pomnika. Eugeniusz Lechowski otrzymał podczas obchodów medal 40-lecia PRL w nawiązaniu za zasługi dla pszczelarza. W Dniu 27.01.1985r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze. Wśród zaproszonych gości był przedstawiciel WZP Edward Nowosielski, Jerzy Stadryniak z urzędu miasta i Józef Bara- kierownik lecznicy zwierząt w Szewnie. W czasie zebrania zostali odznaczeni srebrną oznaką PZP: Stanisław Karabin, Józef Kwiecień, Stanisław Janikowski, Kazimierz Biernacki. Dyplomy zaś otrzymali: Edward Budzeń, Edward Pająk, Adam Łebek, Teresa Kwapisz, Marianna Kobus. Na wniosek p.Cieleckiego głosowano za przyjęciem zarządu w dotychczasowym składzie, z wyjątkiem nieobecnego na zebraniu Tadeusza Bajka, na miejsce którego dokooptowano Stanisława Janikowskiego. W skład komisji rewizyjnej wybrani zostali: Henryk Pawełczak, Bolesław Czekaj i Czesław Łapa. Dnia 24.02.1985r odbyła się Prelekcja dr Wojciecha Musiała na temat zastosowania produktów pszczelich w medycynie. W dniach 09-10.06.1985r. Koło zorganizowało wycieczkę do Kamiannej i Brzeska. Uczestniczyło w niej 45 osób. W dniu 06.06. odbył się egzamin przed państwową Komisją Egzaminacyjną na tytuł Mistrza Pszczelarstwa. Dyplomy otrzymało 28 pszczelarzy z naszego Koła. W czerwcu tegoż roku Urząd Wojewódzki w Kielcach wyda decyzję zezwalającą na ustanowienie sztandaru dla ostrowieckiego Koła. W dniach od 22-25.08.1985r. zorganizowano wycieczkę do Poznania, Opalenicy, Swarzędza, Gniezna i Biskupina. W wyciecze wzięło udział 35członków naszego Koła i 15 członków Koła z Bałtowa. Organizatorem był Stanisław Pietras. W Dniach od 26-28.091985r. odbyły się obchody IV Ogólnopolskich Dni Pszczelarza połączone z międzynarodowym sympozjum naukowym na temat roli pszczoły miodnej w gospodarce żywnościowej. W dniu 28.11.1985r. odbyła się Centralna Akademia w której uczestniczyli przedstawiciele władz województwa. W czasie akademii prezes Wojewódzkiego Koła Pszczelarzy Tadeusz Kędkracki, przekazał sztandar dla Koła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odebrał go prezes naszego Koła- Stanisław Pietras. Adam Stępień został oznaczony odznaką za zasługi dla Kielecczyzny, a Teresa Krześniak złotą odznaką PZP. W dniu 08.02.1986r. odbyło się Walne zebranie połączone z prezentacją sztandaru. W dniu 09.02.1986r. w kościele pod wezwaniem św. Michała dokonano poświęcenia sztandaru. Aktu poświecenia dokonał ks. Franciszek Bogucki, który tez wygłosił homilię podczas uroczystości. 23 października 1988r. w ówczesnym Zakładowym Domu Kultury Huty im. M. Nowotki odbyła się uroczysta akademia z okazji 50 rocznicy powstania Koła Pszczelarzy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W uroczystości uczestniczyli Prezes PZP Ks. Dr Henryk Ostach, Prezes PZP w Kielcach- Tadeusz Kędracki, przedstawiciele władz województwa i miasta Ostrowiec Świętokrzyski. W trakcie akademii Prezes RKP w Ostrowcu- Stanisław Pietras wręczył ks. Dr Henrykowi Ostachowi statuetkę hutnika oraz niedźwiadka wykonanego z wosku przez Edwarda Budzenia. W trakcie akademii odbyła się także wystawa sprzętu pszczelarskiego i urządzeń wykonanych przez ostrowieckich pszczelarzy. W trakcie uroczystości przekazano 30kg miodu dzieciom z Zakładu wychowawczego w Ostrowcu Św. Uroczystość 50-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostrowcu zakończyła pewien etap w historii koła. Rok 1989 związany jest z przemianami politycznymi w Europie Wschodniej. Sytuacja ta ma również wpływ na pszczelarstwo. Rozwój gospodarki rynkowej powoduje, iż pszczelarstwo w wydaniu amatorsko-zawodowym przestaje być opłacalne. Wielu pszczelarzy, zwłaszcza młodych stopniowo rezygnuje z prowadzenia pasiek i przechodzi do innych zawodów. Na rynku pozostają jedynie pszczelarze wysoce zorganizowani z pasiekami ponad 100 pni i typowi amatorzy, którzy pszczelarstwo traktują jako hobby. 22 października 1989r. odbywają się wybory w Kole i konstytuuje nowy zarząd z Prezesem Adamem Metykiem, zastępcą Prezesa- Stanisławem Pietrasem, Sekretarzem Jerzym Karbowniczkiem, Skarbnikiem- Marianem Majeckim oraz członkami Edwardem Budzeniem, Cebulą Wacławem, Mirosławem Gemzałą, Teresą Krześniak i Ryszardem Rondudą. Do komisji rewizyjnej wchodzą Adam Zając, Jerzy Wójcik i Tadeusz Zdyb. Pod koniec 1999r. Koło liczyło 190 pszczelarzy. W okresie tym pszczelarze uczestniczyli w kilku imprezach ogólnokrajowych, w VII Ogólnopolskich Dni pszczelarza w Zamościu. W dniu 01.12.1991r. odbywają się kolejne wybory w wyniku, których prezesem ponownie zostaje Adam Metyk. Wiceprezesem- Ryszard Ronduda, Sekretarzem- Zygmunt Maj, Skarbnikiem- Bajor Dariusz oraz członkiem Teresą Krześniak. Do komisji rewizyjnej wchodzą Wójcik Jerzy, Wilczyński Waldemar i Budzeń Edward. 31 grudnia 1992r. ostrowieckie koło zrzesza 64 pszczelarzy. W okresie minionym w Kole odbyło się kilka szkoleń, które prowadzili miedzy innymi Jerzy Marcinkowski- „Pszczelarstwo polskie na tle pszczelarstwa światowego” oraz Jan Plewa” Gospodarka pasieczna i hodowla pszczół”. W grudniu 1992r. pszczelarze ostrowieccy odpowiadając na apel Prezesa PZP ks. Dr Henryka Ostacha przekazali 36kg miodu na rozbudowę domu pszczelarza w Kamiannej. W roku 1993 liczba pszczelarzy wzrosła do 67 członków, którzy gospodarowali na 1124 pni. W dniu 01.02.1994r. odbyło się kolejne spotkanie sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu tym wybrano zarząd w składzie jak poprzedniej kadencji. We wrześniu 1994r. pięciu pszczelarzy z ostrowieckiego koła uczestniczyło w Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Elblągu. W dniach 29-30 kwiecień 1995r. nasi pszczelarze wyjechali na dwudniową wycieczkę szkoleniowo- turystyczną do Puław, Lublina i Pszczelej Woli. We wrześniu 1995r. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza odbyły się w Gdyni. Nasze koło reprezentowały 4 osoby. W roku 1995 Światowe Apimondia odbyły się w Lozannie. W imprezie tej uczestniczyło dwóch naszych pszczelarzy: Edward Budzeń i Waldemar Wilczyński. Pod koniec 1995r. koło liczyło 92 członków i 3371 pni. 4 lutego 1996r. odbywa się kolejne spotkanie sprawozdawczo- wyborcze. W trakcie zebrania wybrany zostaje zarząd w składzie: Adam Metyk- Prezes, Piotr Maj- Zastępca Prezesa, Mirosław Gemzała- Skarbnik, Ryszard Ronduda- Sekretarz oraz członkowie Marcin Molenda i Teresa Krześniak. Do komisji rewizyjnej wchodzą: Adam Zybała, Władysław Maciocha i Jan Kukiełka. 31 marca 1996r. w świetlicy Rady osiedlowej Śródmieście odbywa się szkolenie przeprowadzone przez Czesława Junga. W szkoleniu udział biorą również pszczelarze ze Starachowic. 31 maja- 02 czerwca pszczelarze nasi wyjeżdżają na wycieczkę szkoleniową do Pszczelej Woli. W dniach 20-22 września odbywają się Ogólnopolskie Dni pszczelarza w Opolu. Tradycyjnie w imprezie tej udział bierze 6 pszczelarzy z naszego koła. Od 1996r. zostaje zainicjowana tradycja organizowania dożynek pszczelarskich. Pierwsza tego typu odbyła się 6 października 1996r. w kościele pod wezwaniem św. Michała i na płycie rynku miasta. W listopadzie tegoż roku 3 pszczelarzy uczestniczy w Pińczowie w szkoleniu Nowoczesna gospodarka pasieczna. Na koniec 1996r. koło nasze liczy 100 pszczelarzy. W dniach 15-18 maja 1997r. Koło zorganizowało 4 dniową wycieczkę na Słowację i Węgry. Podczas pobytu na Słowacji nawiązana została współpraca z miejscowymi pszczelarzami. Była to najdłuższa wycieczka organizowana przez nasze koło. W Lipcu 1997r. w trakcie powodzi kilku naszych pszczelarzy poniosło dość znaczne straty w pasiekach. PZP i Koło organizuje doraźną pomoc poszkodowanym. Dnia 01.lutego 1998r. odbywają się kolejne wybory do władz Koła. Zarząd konstytuuje się w składzie jak niżej: Adam Metyk- Prezes, Piotr Maj- Wiceprezes, Mirosław Gemzała- Skarbnik, Marcin Molenda- sekretarz oraz członkowie: Teresa Krześniak, Jan Kukiełka. Tadeusz Zdyb. Komisja rewizyjna: Jan Kukiełka, Jerzy Stadryniak i Jerzy Wójcik. W pracy swej nowo wybrany zarząd kieruje się na produkcje produktów pszczelich, popularyzacje pszczelarstwa oraz współpracę z mediami, szkołami i innymi instytucjami z terenu miasta i sąsiednich gmin. W dniu 6 lutego 2000r. odbywa się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W Wyniku głosowania prezesem zostaje- Adam Metyk, Zastępcą- Stanisław Pietras, Sekretarzem- Władysław Kiełb, Skarbnikiem- Marcin Molenda. Do zarządu wchodzą także członkowie: Albin Biernacki, Teresa Krześniak i Ryszard Ronduda. Były to wybory po raz pierwszy do 4-letniej kadencji władz Koła. W dniach 8-10 września 2000r. odbywają się ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Lublinie. W imprezie uczestniczy 8 pszczelarzy z Naszego koła. 16 września dwóch pszczelarzy naszego Koła bierze udział w szkoleniu Przystosowanie pszczelarstwa do warunków Unii Europejskich. Odbywa się ono w Pińczowie. W 2001r. nasz rejon ponownie nawiedza powódź i analogicznie jak w roku 1997 kilku pszczelarzy ponosi znaczne straty w pasiekach. Od 2001r. rozpoczyna się cykl szkoleniowy dotyczący przystosowania polskiego pszczelarstwa do warunków Unii Europejskiej. Pierwsze szkolenie odbyło się w Pszczelej Woli, Pińczowie, Kielcach. W szkoleniach tych wzięło udział kilku pszczelarzy z ostrowieckiego Koła. Pod koniec 2002r. z pracy w zarządzie rezygnuje Stanisław Pietras, a z komisji rewizyjnej Jan Kukiełka. Na skutek dalszej dyskusji w zarządzie Koła z początkiem 2003r. zarząd podaje się do dymisji i odbywa się przedterminowy zjazd sprawozdawczo- wyborczy. 9 lutego 2003r. w trakcie wyborów kształtuje się nowy zarząd w składzie: Piotr Maj- Prezes, Adam Gajewski- Wiceprezes, Marcin Molenda- Skarbnik, Marian Majecki- Sekretarz. Do zarządu wchodzą członkowie Mirosław Gemzała, Teresa Krześniak, Andrzej Szczypkowski. Nowy zarząd jako kierunek dzialaności koła przyjmuje promocje pszczelarstwa i produktów pszczelich w społeczeństwie. Nawiązane są kontakty z Samorządami terytorialnymi, z mediami działającymi na lokalnym rynku i wspólnie realizowane są programy propagujące pszczelarstwo. Głównym autorem przedsięwzięcia jest kolega Andrzej Szczepkowski, który regularnie publikuje na łamach „Gazety Ostrowieckiej” materiały dotyczące pszczelarstwa, znaczenia pszczoły w życiu człowieka oraz realizuje wspólnie z telewizją kablową fundacji „USmiech” program „Zielono mi” gdzie częstym tematem jest pszczelarstwo, jego historia i współczesność. 29 czerwca 2003.r pszczelarze ostrowieccy wyjeżdżają na dni otwarte ODR w Końskowoli. W trakcie wyjazdu odwiedzają również pasiekę dr Jana Gizy w Kazimierzu Dolnym. Od tego roku wyjazdy na Otwarte Dni ODR w Końskowoli wpisują się w tradycję Koła. W trakcie wyjazdów nasi pszczelarze serdecznie przyjmowani są w pasiece hodowlanej prowadzonej przez Stanisława Różyńskiego. Wyjazdy te SA również okazją do nabycia matek pszczelich tamtejszej hodowli. W roku 2003 odbyto dwa szkolenia przeprowadzone przez Renatę Wilczyńską z Technikum z Pszczelej Woli na temat gospodarki w ulach wielo-korpusowych i dr Wojciecha Musiała z Kielc na temat Apiterapii. W listopadzie 2003r. tytuł honorowego członka PZP w Kielcach otrzymuje Stanisław Pietras. 7 grudnia 2003r. na Ogólnopolską Pielgrzymkę Pszczelarzy do Częstochowy udaje się 10 pszczelarzy z naszego Koła. W 2004.r PZP organizuje kurs mistrzowski wśród ostrowieckich pszczelarzy. W kursie uczestniczy i uzyskuje tytuł mistrza pszczelarskiego 26 pszczelarzy z naszego Koła. W 2004r. redakcja Pszczelarza Polskiego wychodzi z inicjatywą publikacji sztandarów kół zrzeszonych w PZP. Koło ostrowieckie jako jedne z pierwszych w Polsce zaprezentowało swój sztandar na łamach tego czasopisma. Od roku 2004 nasze koło nawiązuje współpracę z rejonowym kołem Pszczelarzy w Kraśniku. Okazją do wspólnych spotkań SA Kraśnickie Spotkania Pszczelarzy w Kraśniku oraz Ostrowieckie Dożynki Pszczelarskie. 07 listopada 2004r. naszym pszczelarzom wręczone zostały dyplomy mistrzowskie. 07. Grudnia 2004r. Koło nasze zorganizowało pielgrzymkę do Częstochowy na którą zabrało pszczelarzy ze Starachowic i Wąchocka. 23 kwietnia 2005r. pszczelarze ostrowieccy wyjeżdżają na szkoleniową wycieczkę do Kamianny i Stróży( Bartnik Sądecki). Rok 2005 jest pierwszym rokiem gdzie realizowane są programy wspomagania pszczelarstwa ze środków Unii Europejskiej. W roku tym pszczelarze otrzymują dofinansowanie do matek pszczelich, leków przeciwko warrozie oraz szkoleń zimowo- wiosennych. Jednym z centrów szkoleniowych jest Ostrowiec, gdzie w szkoleniu udział biorą także pszczelarze z Nowej Słupi, Starachowic i Wąchocka. 07 grudnia 2005.r na Pielgrzymkę do Częstochowy z naszego Koła wyjeżdża 15 osób wraz z pocztem Sztandarowym, Koło ostrowieckie rok 2005 kończy ze Stanem osobowym 89 pszczelarzy i 5456 pni. Okres zimowy 2006/2007r. to cykl szkoleń prowadzonych przez prelegentów z Pszczelej Woli. Kończy się on szkoleniem praktycznym w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli. 07 marca 2006r. z naszych szeregów po długiej chorobie odchodzi Jan Kukiełka, mistrz pszczelarski, gawędziarz i wspaniały kolega. W marcu tego roku podjęta jest decyzja o zorganizowaniu wycieczki na Litwę (okręg Wileński). Okazją do odwiedzenia wileńskich pszczelarzy jest nawiązanie współpracy przez Marzenę Maj w trakcie pobytu na policealnym studium pszczelarskim w Pszczelej Woli. Wycieczka odbywa się w dniach 21-23 kwiecień 2003r. Impreza ta jest okazją do zacieśnienia współpracy z wileńskimi pszczelarzami oraz okazją do zwiedzenia Wilna, Troków i Druskiennik. Przełom 2006-2007r. to zakończenie kadencji urzędującego zarządu. Oprócz deklarowanej na początku kadencji promocji miodu i pszczelarstwa okres ten upłynął na podnoszeniu kwalifikacji przez naszych pszczelarzy. Dwóch pszczelarzy otrzymało świadectwa kwalifikacyjne, 26 otrzymało dyplom Mistrza Pszczelarskiego, a 3 osoby ukończyły policealne studium pszczelarskie w Pszczelej Woli (Marzena Maj, Adam Gajewski, Agata Krześniak). Agata Krześniak odbyła także praktykę pszczelarską w północnych Niemczech. Dnia 04 lutego 2007r. na Walnym zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym wybrany zostaje nowy zarząd w składzie: Piotr Maj- Prezes, Mirosław Gemzała-Wiceprezes, Ryszard Ronduda- Sekretarz, Wacław Kołodziejczak- Skarbik oraz członek zarządu- Andrzej Szczypkowski. Do komisji rewizyjnej wchodzą Marian Majecki, Marcin Molenda i Jerzy Kozłowski. Nowo powstały zarząd kontynuuje ustalony program z poprzedniego 4-lecia. Pszczelarze nasi regularnie wyjeżdżają na otwarte dni do Końskowoli i Modliszewic. Wiosną każdego roku organizowana jest wycieczka szkoleniowa oraz zacieśnia się współpraca z samorządami terytorialnymi miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Gminy Bałtów, Bodzechów i Kunów. W kwietniu 2007r. pszczelarze odwiedzają gospodarstwo pasieczne Tadeusza Główki koło Stalowej Woli. Wycieczka ta jest również okazją do zwiedzenia Baranowa Sandomierskiego. 7 października 2007 roku w Muzeum Historyczno-Archeologicznym z inicjatywy Marka Wójcickiego i Barbary Dzioby zostaje otwarta wystawa „Pszczoły, Pszczelarze Pszczelarstwo”. W wernisarzu wystawy udział wzięli W-ce Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Paweł Walesic, Z-ca Prezesa PZP w Kielcach Stefan Nachyła, nasi pszczelarze i mieszkańcy Ostrowca. Otwarcie wystawy było okazją do rozpoczęcia obchodów 70-lecia naszego koła Przełom 2007 i 2008r. jest ponownie okazją do przeprowadzenia kilku szkoleń. W listopadzie 2007r. na zjeździe sprawozdawczo wyborczym PZP w Kielcach kolega Ryszard Ronduda otrzymuje tytuł honorowego Członka PZP w Kielcach a Piotr Maj zgłasza propozycje reaktywowania Wojewódzkich Dni Pszczelarza i korzystając z okazji jubileuszu 70-lecia ostrowieckiego koła proponuje zorganizowanie święta w naszym mieście. Na początku 2008r zarząd koła uchwala nazwę wojewódzkiego święta na Świętokrzyskie Święto Pszczoły. Nazwa ta nawiązuje do pomnika pszczoły w Kielcach, który jest jedynym tego typu pomnikiem w świecie. Termin imprezy ustalono na 28 września a miejscem obchodów ma być Ostrowiec i Bałtów. Honorowy patronat nad świętem przyjmuje wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka- Koruba, marszałek województwa świętokrzyskiego- Adam Jarubas, Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego- Jarosław Wilczyński, Wójt gminy Bałtów- Andrzej Jabłoński, prezes Stowarzyszenia Bałt- Piotr Lichota, Grupa Partnerska Krzemienny Krąg. Sama impreza zostaje wpisana w cykl ogólnopolskich dni partnerstwa lokalnego. 31 sierpnia 2008r. pszczelarze ostrowieccy uczestniczą wraz ze sztandarem w powiatowych dożynkach w Bałtowie. Dożynki pszczelarskie kończą 70-letni okres ostrowieckiego pszczelarzenia. Święto Pszczoły zorganizowane w dniu 28 września rozpocznie na pewno kolejny okres Ostrowieckiego Bartnictwa i biorąc pod uwagę zaangażowanie naszych pszczelarzy mniemać należy że będzie to również wyjątkowo owocny okres w naszej działalności.