rss
twitter

Wypłaty refundacji z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2020/20201

0

Ruszyła wypłata środków pieniężnych z refundacji za sprzęt, leki, matki oraz odkłady z  Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2020/2021, Pszczelarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej będą mogli odebrać refundację na najbliższym zebraniu 07.11.2021.

Zarząd SPZO w Ostrowcu Św.

 

Wydajemy węzę pszczelą

0

Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej w okresie od 20.10.2021 do 06.11.2021 w godzinach rannych oraz wieczorowych wydaje bezpłatnie węzę pszczelą w ramach programu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zadania publicznego pod tytułem ,,Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. Pszczelarze którzy nie odbiorą w wyznaczonym terminie tracą bezpowrotnie prawo do odbioru węzy. Więcej informacji pod tel. 605622227

Z poważaniem Zarząd SPZO

 

Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2021r.

 

 

Wyjazd integracyjny do Zamościa

0

W dniu 09.10.2021 Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej organizuje jednodniowy wyjazd integracyjny do Zamościa.

Koszt przejazdu plus przewodnik to 40zł od osoby. Więcej informacji Zarząd SPZO

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2021/2022

0

Ruszyła nowa edycja Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2021/2022 Pszczelarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej zamówienia składają do Zarządu SPZO najpóźniej do 10.10.2021 r.

Zamówienie do pobrania klikając na zmówienie.

Zarząd SPZO w Ostrowcu Św.

ZAMÓWIENIE-NA-SPRZĘT-2021-2022

XIV ŚWIĘTOKRZYSKIE ŚWIĘTO PSZCZOŁY BAŁTÓW 20-22 SIERPNIA 2021

0

 

XIV Świętokrzyskie Święto Pszczoły

20-22 sierpnia 2021 roku zapraszamy na XIV Świętokrzyskie Święto Pszczoły, które tradycyjnie odbędzie się w niepowtarzalnym klimacie Bałtowskiego Przełomu Kamiennej.

KARTA ZGŁOSZENIA _wystawcy XIV ŚŚP

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

0

Informacja z ostatniej chwili przy składaniu Wniosku  oraz Oświadczenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim Pszczelarze są zwolnieni z uiszczania opłaty administracyjnej .

Z poważaniem

Zarząd SPZO

Najbliższe zebranie 06.06.2021

0

Zapraszamy Pszczelarzy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu na najbliższe zebranie 06.06.2021 na którym między innymi porozmawiamy nad programem pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich.

Zarząd SPZO

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

0

Informujemy

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

Szczegóły na stronie ARiMR

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

załączniki do pobrania ARiMR

Instrukcja_wypelniania_wniosku_Pszczoly_2021

Wniosek_pomoc_na_utrzymanie_Pszczol_2021_www

Wniosek_pomoc_na_utrzymanie_Pszczol_2021_www

Załączniki: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Wniosek _Powiatowy Lekarz Weterynarii

Oświadczenie _Powiatowy Lekarz Weterynarii

Klauzula RODO _Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

Najbliższe zebranie 09.05.2021

0

Zapraszamy Pszczelarzy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu na najbliższe zebranie 09.05.2021, omówienie wykorzystania środków dofinasowania dla pszczelarzy.

Zarząd SPZO

Zamówienia na matki pszczele w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa

0

Pragniemy przypomnieć Pszczelarzom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej, że należy zgłaszać zapotrzebowania na matki pszczele na adres poczty elektronicznej email spzo@onet.pl lub SMS na 606298800.

Matki będą dostępne w terminach około

19.05 .2021

27.05 .2021

17.06.2021

21.07.2021

Wpłaty na zamówione matki można wpłacać na konto Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej, Bank Spółdzielczy nr konta 86 8507 0004 2001 0006 7540 0001

Z poważaniem

Zarząd SPZO