rss
twitter

DARMOWA WĘZA

0

Zarząd S.P.Z.O. informuje, że od  21.10.2022r  do  05.11.2022r  wydaje bezpłatnie węzę pszczelą w ramach programu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Kielc zadania publicznego pod tytułem ,,Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. Pszczelarze, którzy nie odbiorą w wyznaczonym terminie tracą bezpowrotnie prawo do odbioru węzy.
Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia lub pod tel. 605 622 227
Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2022r.

Szkolenie dla pszczelarzy

0

W dniu  06.11.2022r.  w godz.  9 – 12  odbędą się wykłady z tematyki pszczelarskiej.
Wykłady poprowadzi dr hab. Aneta Strachecka. /sala zebrań Sienkiewicza 70/
Zarząd SPZO

Wypłaty refundacji z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2022

0

Wypłata refundacji będzie realizowana  po 20.10.2022r.   w  godz. 16 – 18  w siedzibie  Stowarzyszenia os. Ogrody 28.
Zarząd SPZO

Zebranie

0

Zapraszamy Pszczelarzy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu na najbliższe zebranie
w dniu 02.10.2022r.
Następne zebranie będzie w dniu 06.11.2022r.
O terminie szkolenia poinformujemy sms.
 Zarząd SPZO

Zmiany terminów spotkań

0

Informujemy Pszczelarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej, że najbliższe zebranie odbędzie się w dniu 11.09.2022r. godz. 9:00
Kolejne spotkanie będzie w   pażdzierniku   połączone ze szkoleniem  /data uzależniona od wykładowcy/.
Termin szkolenia będzie podany w okresie póżniejszym.
Zarząd SPZO

XV Świętokrzyskie Święto Pszczoły

2

Pobierz kartę zgłoszenia wystawcy XV ŚŚP

Wpłaty na leki

0

Prosimy o wpłaty na leki termin do zebrania w dniu 05 06 2022.
środki można przelać na konto stowarzyszenia
leki telefon 601 724 168
matki pszczele 515 970 166
odkłady   605 622 227
konto  86 85 07 0004 2001 000 675 400 001
Zarząd

Wszystkiego najlepszego!

0

Ubezpieczenie pasiek i zamówienia na matki pszczele.

0

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty składki ubezpieczeniowej upływa w dniu 30.03.2022r.
 Skarbnik SPZO
Zamówienia na matki pszczele i odkłady przyjmuje kol. Janusz Cichoń
 tel. 515 970 166
Zarząd SPZO

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2021/2022

0

Informujemy, że została podpisana umowa na dofinansowanie z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2021/2022.
Pszczelarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej, którzy w ubiegłym roku złożyli deklaracje na zakup uli oraz sprzętu mogą dokonywać zakupów po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem J. Misiura.
Z poważaniem
Zarząd SPZO