rss
twitter

Pomoc dla pszczelarzy

0

Od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, organizacje zrzeszające pszczelarzy , ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze będą mogli składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W tym czasie przeprowadzonych zostanie siedem naborów. Trzy z nich są znane beneficjentom (I.6.2; I.6.3; I.6.5) – były realizowane w kwietniu tego roku – cztery interwencje będą przeprowadzone po raz pierwszy. Również tym razem dokumenty będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.1) I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”;

2) I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;
3) .6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”; 4) I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”;
5) I.6.5 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”;
6) I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze”;
7) I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

BEZPŁATNA WĘZA

0

Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej informuje, że od 25.10.2023r do 10.11.2023r wydaje bezpłatnie węzę pszczelą w ramach programu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zadania publicznego pod tytułem ”Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. Pszczelarze, którzy nie odbiorą węzy w wyznaczonym terminie tracą bezpowrotnie prawo do odbioru. Wydawanie będzie w biurze Stowarzyszenia os. Ogrody 28 w godz. 16 – 18

Więcej informacji pod nr tel. 605 622 227
Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2023r.

Nowe terminy zebrań

0

Najbliższe terminy zebrań pszczelarzy w 2023r.
10 wrzesień
08 pażdziernik
05 listopad
03 grudzień
Zebrania będą się odbywać w budynku na ul. Sienkiewicza 70
Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej

Informacja

0

Prosimy o pilne składanie faktur zakupu sprzętu refundowanego
z potwierdzeniem zapłaty /przelew/ najpóżniej do dnia 28.07.2023r.
kontakt 605 622 227

Zarząd SPZO

Leki dla pszczół

0

W dniu 04.06.2023r. na zebraniu będą wydawane leki dla pszczół.

Zarząd SPZO

Wesołych Świąt

0

Zamówienia na zakupy refundowane w 2023r.

0

W trybie pilnym prosimy składać zamówienia na zakupy refundowane.
Jest to podyktowane zmianami wprowadzonymi przez ARiMR /m.in. krótki czas składania wniosków/.
Dotyczy to:
1. Sprzęt do gospodarki pasiecznej -  J. Misiura
2. Leki  -  W. Bugajski
3. Matki i odkłady  -  J. Cichoń
Każdy pszczelarz chcący korzystać z refundacji musi podać nr producenta nadany przez ARiMR.
Pytania – nr tel.  605 622 227
Zarząd SPZO

Wpłaty na ubezpieczenie pasiek

0

Informujemy, że wpłaty na ubezpieczenie przyjmujemy do   30 marca 2023r. 
/termin ostateczny/.
Zarząd

Zamówienia na matki pszczele refundowane

0

Informujemy, że zamówienia na matki pszczele w roku 2023 przyjmowane będą przez Stowarzyszenie Pszczelarzy pod nr tel. 515 970 166  kol. Janusz i mail; januszcichon@poczta.onet.pl.
W zamówieniu prosimy podać ilość matek, nazwę hodowcy, rodzaj nieunasiennione NU, unasiennione UN i przewidywany termin odbioru matek np. II połowa maja.
Zamówienia prosimy składać już w m-cu styczniu 2023r., co umożliwi wcześniejsze wysłanie zbiorczego zamówienia do hodowców matek.
Zarząd SPZO

Harmonogram spotkań Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej z 2023 roku

1

5 lutego

5 marca = Walne sprawozdanie wyborcze

2 kwietnia – Wymiana wosku

7 maja

4 czerwca