rss
twitter

Zebranie Pszczelarzy SPZO w 2022r.

0

Zapraszamy Pszczelarzy na najbliższe zebranie w dniu 06.02.2022r  godz. 9,00
Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie Prezesa SPZO z działalności Stowarzyszenia w 2021 roku.
2. Zapoznanie się z protokołem stanu finansów Stowarzyszenia za rok 2021.
3. Plan działania na rok 2022.
4. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego i inne.
5. Wolne wnioski, dyskusja.
Kolejne spotkanie to 06.03.2022r.
Z pozdrowieniem Zarząd SPZO

Wesołych Świąt

0

Wypłaty refundacji z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2020/20201

0

Ruszyła wypłata środków pieniężnych z refundacji za sprzęt, leki, matki oraz odkłady z  Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2020/2021, Pszczelarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej będą mogli odebrać refundację na najbliższym zebraniu 07.11.2021.

Zarząd SPZO w Ostrowcu Św.

 

Wydajemy węzę pszczelą

0

Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej w okresie od 20.10.2021 do 06.11.2021 w godzinach rannych oraz wieczorowych wydaje bezpłatnie węzę pszczelą w ramach programu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zadania publicznego pod tytułem ,,Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. Pszczelarze którzy nie odbiorą w wyznaczonym terminie tracą bezpowrotnie prawo do odbioru węzy. Więcej informacji pod tel. 605622227

Z poważaniem Zarząd SPZO

 

Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2021r.

 

 

Wyjazd integracyjny do Zamościa

0

W dniu 09.10.2021 Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej organizuje jednodniowy wyjazd integracyjny do Zamościa.

Koszt przejazdu plus przewodnik to 40zł od osoby. Więcej informacji Zarząd SPZO

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2021/2022

0

Ruszyła nowa edycja Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2021/2022 Pszczelarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej zamówienia składają do Zarządu SPZO najpóźniej do 10.10.2021 r.

Zamówienie do pobrania klikając na zmówienie.

Zarząd SPZO w Ostrowcu Św.

ZAMÓWIENIE-NA-SPRZĘT-2021-2022

XIV ŚWIĘTOKRZYSKIE ŚWIĘTO PSZCZOŁY BAŁTÓW 20-22 SIERPNIA 2021

0

 

XIV Świętokrzyskie Święto Pszczoły

20-22 sierpnia 2021 roku zapraszamy na XIV Świętokrzyskie Święto Pszczoły, które tradycyjnie odbędzie się w niepowtarzalnym klimacie Bałtowskiego Przełomu Kamiennej.

KARTA ZGŁOSZENIA _wystawcy XIV ŚŚP

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

0

Informacja z ostatniej chwili przy składaniu Wniosku  oraz Oświadczenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim Pszczelarze są zwolnieni z uiszczania opłaty administracyjnej .

Z poważaniem

Zarząd SPZO

Najbliższe zebranie 06.06.2021

0

Zapraszamy Pszczelarzy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu na najbliższe zebranie 06.06.2021 na którym między innymi porozmawiamy nad programem pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich.

Zarząd SPZO

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

0

Informujemy

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

Szczegóły na stronie ARiMR

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

załączniki do pobrania ARiMR

Instrukcja_wypelniania_wniosku_Pszczoly_2021

Wniosek_pomoc_na_utrzymanie_Pszczol_2021_www

Wniosek_pomoc_na_utrzymanie_Pszczol_2021_www

Załączniki: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Wniosek _Powiatowy Lekarz Weterynarii

Oświadczenie _Powiatowy Lekarz Weterynarii

Klauzula RODO _Powiatowy Lekarz Weterynarii