rss
twitter

Informacja

0

Z uwagi na istniejącą pandemię harmonogram spotkań Pszczelarzy Stowarzyszenia Ziemi  Ostrowieckiej nie został przygotowany jak również nie przewidujemy najbliższych spotkań natomiast o zmianach będziemy na bieżąco informować.

Informujemy, że zakup sprzętu z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2020/2021, będzie możliwy dopiero po podpisaniu Umowy przez KOWR. O możliwościach zakupów będziemy informować w osobnych komunikatach.

Wymianę wosku na węzy oraz zakup drobnego sprzętu pszczelarskiego planujemy 27.03.2021 na ubiegłorocznych warunkach.

Noworocznymi pozdrowieniami

Zarząd SPZO

 

Boże Narodzenie 2020

0

Najbliższe spotkania odwołane

0

Informujemy, że najbliższe tj. listopad oraz grudzień zebrania członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej z uwagi a pandemię zostają odwołane.

Zarząd SPZO

Wypłaty refundacji z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2019/2020

0

Ruszyła wypłata środków pieniężnych z refundacji za sprzęt, leki, matki oraz odkłady z  Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2019/2020, część środków już wypłacono  natomiast pozostali Pszczelarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej będą mogli odebrać refundację w najbliższych dniach.

Zarząd SPZO w Ostrowcu Św.

Wyjazd szkoleniowo krajoznawczy

0

Informujemy, że w dniach od 01 do 03 października wjeżdżamy na Bieszczady w celu szkoleniowo krajoznawczym

Szczegółowych informacji o wyjeździe udziela Prezes SPZO, Józef Misiura

 

Czas do 30.09.2020

0

Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej informuje, że Pszczelarze chcący skorzystać z programu Wsparcia Pszczelarstwa na rok 2020/2021 koniecznie muszą zadeklarować do 30.09.2020 ilość posiadanych rodziny pszczelich. Pszczelarze niezrzeszeni mogą się ubiegać o członkostwo Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Zarząd SPZO.

 

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2020/2021

0

Ruszyła nowa edycja Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2020/2021 Pszczelarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej zamówienia składają do Zarządu SPZO najpóźniej do 10.10.2020 r.

Zamówienie do pobrania klikając na zmówienie.

Zarząd SPZO w Ostrowcu Św.

 

ZAMÓWIENIE NA SPRZĘT 2020-2021

 

Wszystkie pszczoły przyleciały do Bałtowa

0

Tegoroczne Świętokrzyskie Święto Pszczoły, mimo pandemicznych przeciwności i nie kojarzonej ze szczęściem XIII już edycji, uznajemy za udane i niezbędne dla środowiska. Dzięki organizatorom, którym było Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej oraz współorganizatorom Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” oraz Bałtowski Kompleks Turystyczny, podołaliśmy wymaganiom sanitarnym dotyczącym zarówno targów pszczelarskich na Okręglicy, jak i Międzynarodowej Konferencji Naukowej.  

Konferencja naukowa została rozłożona na dwa dni. W sobotę, pod parasolami odbyła się część pierwsza, poświęcona wykorzystaniu produktów pochodzenia pszczelego w medycynie i kosmetologii. Autorytety w tej dziedzinie, „profesorowie od pszczół” prof. Mariusz Gagoś i prof. Jerzy Stojko zaprezentowali najnowszy stan wiedzy naukowej, która wciąż zaskakuje odkrywając nowe możliwości, dotyczące chociażby opatrunków na bazie polimerów i miodu oraz przeróżnych prozdrowotnych skutków wykorzystywania około zdrowotnego fenomenu pszczelego(pyłek, pierzga, wosk, jad). Prof. Oleg Spyczak z Charkowa znaczną część swego wykładu poświęcił na prezentację wyrobów pszczelej medycyny, które są produkowane na Ukrainie, natomiast Thomas Gloger, który ma znaczące osiągnięcia w leczeniu m.in. ran, odleżyn itp., poruszył wymagający „ostrożności” ale dającym niezwykłe efekty wątek toksynoterapii czyli leczenia za pomocą jadu pszczelego. Zagraniczne wykłady zostały przeprowadzone w formie telekonferencji.

Niedzielny wykład dr Anny Gajdy na Okręglicy, który został poświęcony chorobom pszczół, był o tyle nieoceniony, że obok wyników naukowych badań, bardzo precyzyjnie i od praktycznej strony zostały zaprezentowane metody diagnozowania i przeciwdziałania.

Targi pszczelarskie, które zgromadziły blisko 40 wystawców, w tym wszystkich liczących się w kraju oraz jedną firmę z Węgier, okazały się być na tyle mocno wyczekiwane, że kolejki przed stoiskami ustawiały się od wczesnych godzin rannych, na długo przed oficjalnym otwarciem imprezy. Pszczelarze wychodzili objuczeni sprzętem, a handlowcy nie kryli swego zadowolenia. Oczywiście na bałtowskiej Okręglicy przez dwa dni można było spotkać się ze wszystkim tym, co w sprzęcie, wyposażeniu, technologii chowu czy około pszczelej „medycynie”, aktualnie jest najnowszym osiągnięciem.   

Ze względu na pandemię „ucierpiała” jedynie część oficjalna, ograniczona do mszy świętej w intencji pszczelarzy oraz ceremonii wręczania odznaczeń i dyplomów. Warto dodać, że XIII Świętokrzyskie Święto Pszczoły tradycyjnie odwiedził Główny Lekarz Weterynarii dr Bogdan Konopka.

Organizatorzy składają podziękowania za wsparcie naszego święta dla Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu Ostrowieckiego, Urzędu Miasta Ostrowca Św., Gminy Bałtów, Gminy Bodzechów.

 

                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

 

XIII Świętokrzyskie Święto Pszczoły

1

XIII Świętokrzyskie Święto Pszczoły

Ostrożnie ale z rozmachem

Na tydzień przed zaplanowanym na 22-23 sierpnia XIII Świętokrzyskim Świętem Pszczoły informujemy, iż udział w imprezie zgłosiły i potwierdziły liczące się w branży pszczelarskiej firmy, które dotychczas wystawiały się na bałtowskiej Okręglicy.

Zapowiada się zatem, że mimo szczególnej sytuacji wywołanej epidemią, targi pszczelarskie odbędą się z  tradycyjnie wyczerpującym oczekiwania zainteresowanych rozmachem.  Towarzysząca imprezie konferencja naukowa została rozłożona na dwa dni. W sobotę odbędzie się, z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych, w Zajeździe „Przystocze” z udziałem prof. prof. J.Stojko i M.Gagosia i innych, poświęcona wykorzystaniu miodu i produktów pszczelich w medycynie i kosmetyce. W niedzielę na Okręglicy wykład poprowadzi prof. Anna Gajda z SGGW Warszawa w tematyce nosemoza i wirusowe zagrożenia dla rodzin pszczelich. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące kwarantanny komplikuje kwestia telekonferencji z udziałem naukowców z Niemiec, Ukrainy i Litwy. Niezależnie od utrudnień, przygotowania do imprezy przebiegają zgodnie z planem, by zapewnić wydarzeniu dotychczasową, międzynarodową rangę największej imprezy pszczelarskiej w Polsce.

W celu zachowania maksymalnej ostrożności, opracowaliśmy w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrowcu Św. procedury postępowania przeciwepidemicznego dotyczące zarówno otwartej przestrzeni Okręglicy jak i miejsca, gdzie odbędzie się sobotnia część konferencji naukowej.  Szczegóły regulaminu obowiązującego uczestników zamieścimy na stronie Stowarzyszenia oraz na tablicach informacyjnych na Okręglicy. Wszelkimi informacjami służyła będzie także obsługa imprezy. Mamy nadzieję, że zachowanie  odpowiednich środków ostrożności, zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom XIII Świętokrzyskiego Święta Pszczoły.

Zapraszamy 22-23 sierpnia do Bałtowa na Okręglicę!

 

Do rychłego spotkania

Organizatorzy

XIII ŚWIĘTOKRZYSKIE ŚWIĘTO PSZCZOŁY BAŁTÓW 21-23 SIERPNIA 2020

1

 

KARTA ZGŁOSZENIA _wystawcy XIII ŚŚP