rss
twitter

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2021/2022

0

Informujemy, że została podpisana umowa na dofinansowanie z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2021/2022.
Pszczelarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej, którzy w ubiegłym roku złożyli deklaracje na zakup uli oraz sprzętu mogą dokonywać zakupów po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem J. Misiura.
Z poważaniem
Zarząd SPZO

Napisz komentarz