rss
twitter

Zebranie Pszczelarzy SPZO w 2022r.

0

Zapraszamy Pszczelarzy na najbliższe zebranie w dniu 06.02.2022r  godz. 9,00
Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie Prezesa SPZO z działalności Stowarzyszenia w 2021 roku.
2. Zapoznanie się z protokołem stanu finansów Stowarzyszenia za rok 2021.
3. Plan działania na rok 2022.
4. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego i inne.
5. Wolne wnioski, dyskusja.
Kolejne spotkanie to 06.03.2022r.
Z pozdrowieniem Zarząd SPZO

Napisz komentarz