rss
twitter

Najbliższe zebranie 06.06.2021

0

Zapraszamy Pszczelarzy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu na najbliższe zebranie 06.06.2021 na którym między innymi porozmawiamy nad programem pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich.

Zarząd SPZO

Napisz komentarz