rss
twitter

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2020/2021

0

Informujemy, że została podpisana umowa na dofinasowanie z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2020/2021. Pszczelarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi którzy w ubiegłym roku złożyli deklaracje na zakup uli oraz sprzętu mogą dokonywać zakupów po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem Józefem Misiura

Z poważaniem

Zarząd SPZO

Napisz komentarz