rss
twitter

Ubezpieczenie OC oraz składki członkowskie

0

Informujemy, że wysokość składek za ubezpieczenie OC pszczelarza są na poziomie ubiegły roku za każde rozpoczęte 80 rodzin jak również składki członkowskie nie uległy zmiennie i są na poziomie ubiegłorocznym.

Składki na ubezpieczenie oraz składki członkowskie należy wpłacać na konto Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej, Bank Spółdzielczy nr konta 86 8507 0004 2001 0006 7540 0001

Na przelewie należy dokładnie wpisać czego dotyczy opłata

Pytanie proszę kierować :

Do Skarbnika bądź do Zarządu SPZO

 

Z poważaniem

 Zarząd SPZO

 

Napisz komentarz