rss
twitter

Czas do 30.09.2020

0

Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej informuje, że Pszczelarze chcący skorzystać z programu Wsparcia Pszczelarstwa na rok 2020/2021 koniecznie muszą zadeklarować do 30.09.2020 ilość posiadanych rodziny pszczelich. Pszczelarze niezrzeszeni mogą się ubiegać o członkostwo Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Zarząd SPZO.

 

Napisz komentarz