rss
twitter

Zebranie

0

Zapraszamy Pszczelarzy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu na najbliższe zebranie
w dniu 02.10.2022r.
Następne zebranie będzie w dniu 06.11.2022r.
O terminie szkolenia poinformujemy sms.
 Zarząd SPZO

Zmiany terminów spotkań

0

Informujemy Pszczelarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej, że najbliższe zebranie odbędzie się w dniu 11.09.2022r. godz. 9:00
Kolejne spotkanie będzie w   pażdzierniku   połączone ze szkoleniem  /data uzależniona od wykładowcy/.
Termin szkolenia będzie podany w okresie póżniejszym.
Zarząd SPZO

XV Świętokrzyskie Święto Pszczoły

2

Pobierz kartę zgłoszenia wystawcy XV ŚŚP

Wpłaty na leki

0

Prosimy o wpłaty na leki termin do zebrania w dniu 05 06 2022.
środki można przelać na konto stowarzyszenia
leki telefon 601 724 168
matki pszczele 515 970 166
odkłady   605 622 227
konto  86 85 07 0004 2001 000 675 400 001
Zarząd

Wszystkiego najlepszego!

0

Ubezpieczenie pasiek i zamówienia na matki pszczele.

0

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty składki ubezpieczeniowej upływa w dniu 30.03.2022r.
 Skarbnik SPZO
Zamówienia na matki pszczele i odkłady przyjmuje kol. Janusz Cichoń
 tel. 515 970 166
Zarząd SPZO

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2021/2022

0

Informujemy, że została podpisana umowa na dofinansowanie z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2021/2022.
Pszczelarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej, którzy w ubiegłym roku złożyli deklaracje na zakup uli oraz sprzętu mogą dokonywać zakupów po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem J. Misiura.
Z poważaniem
Zarząd SPZO

Pomoc dla pszczelarzy – nabór 2022

0

Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, iż od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą mogli ubiegać się hodowcy pszczół. Nabór wniosków przeprowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Udzielane wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O to dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, będą się mogli ubiegać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję.

Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie.

Wsparcie wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR.

Wzory dokumentów zostaną udostępnione na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru – czyli 1 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej ARiMR.

Wymiana wosku

0

Informujemy pszczelarzy, że wymiana wosku na węzę odbędzie się w dniu 02.04.2022r /sobota/ od godz. 8;00
Miejsce wymiany jest na placu przy budynku zebrań w Ostrowcu Św. na ul. Sienkiewicza.
Prosimy o podawanie ilości zamawianej węzy do kol. Eugeniusza Klusek
tel. 739 979 907
Zarząd SPZO

Zmiana terminu spotkania

0

Informujemy Pszczelarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej,
że najbliższe zebranie w dniu 06.02.2022r. zostaje odwołane z powodu pandemii.

Kolejne spotkanie to 06.03.2022r.

Składki członkowskie i ubezpieczenie Skarbnik przyjmuje w dniach:
08.02.2022r.
15.02.2022r.
22.02.2022r.
01.03.2022r.

w godz. 16  -  18   w siedzibie Stowarzyszenia  Os. Ogrody 28 /parter/.

Będą również przyjmowane zapisy na matki pszczele.

Prezes Zarządu
J. Misiura