rss
twitter

Informacja

0

Prosimy o pilne składanie faktur zakupu sprzętu refundowanego
z potwierdzeniem zapłaty /przelew/ najpóżniej do dnia 28.07.2023r.
kontakt 605 622 227

Zarząd SPZO

Leki dla pszczół

0

W dniu 04.06.2023r. na zebraniu będą wydawane leki dla pszczół.

Zarząd SPZO

Wesołych Świąt

0

Zamówienia na zakupy refundowane w 2023r.

0

W trybie pilnym prosimy składać zamówienia na zakupy refundowane.
Jest to podyktowane zmianami wprowadzonymi przez ARiMR /m.in. krótki czas składania wniosków/.
Dotyczy to:
1. Sprzęt do gospodarki pasiecznej -  J. Misiura
2. Leki  -  W. Bugajski
3. Matki i odkłady  -  J. Cichoń
Każdy pszczelarz chcący korzystać z refundacji musi podać nr producenta nadany przez ARiMR.
Pytania – nr tel.  605 622 227
Zarząd SPZO

Wpłaty na ubezpieczenie pasiek

0

Informujemy, że wpłaty na ubezpieczenie przyjmujemy do   30 marca 2023r. 
/termin ostateczny/.
Zarząd

Zamówienia na matki pszczele refundowane

0

Informujemy, że zamówienia na matki pszczele w roku 2023 przyjmowane będą przez Stowarzyszenie Pszczelarzy pod nr tel. 515 970 166  kol. Janusz i mail; januszcichon@poczta.onet.pl.
W zamówieniu prosimy podać ilość matek, nazwę hodowcy, rodzaj nieunasiennione NU, unasiennione UN i przewidywany termin odbioru matek np. II połowa maja.
Zamówienia prosimy składać już w m-cu styczniu 2023r., co umożliwi wcześniejsze wysłanie zbiorczego zamówienia do hodowców matek.
Zarząd SPZO

Harmonogram spotkań Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej z 2023 roku

1

5 lutego

5 marca = Walne sprawozdanie wyborcze

2 kwietnia – Wymiana wosku

7 maja

4 czerwca

Wesołych Świąt

0

DARMOWA WĘZA

0

Zarząd S.P.Z.O. informuje, że od  21.10.2022r  do  05.11.2022r  wydaje bezpłatnie węzę pszczelą w ramach programu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Kielc zadania publicznego pod tytułem ,,Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. Pszczelarze, którzy nie odbiorą w wyznaczonym terminie tracą bezpowrotnie prawo do odbioru węzy.
Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia lub pod tel. 605 622 227
Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2022r.

Szkolenie dla pszczelarzy

0

W dniu  06.11.2022r.  w godz.  9 – 12  odbędą się wykłady z tematyki pszczelarskiej.
Wykłady poprowadzi dr hab. Aneta Strachecka. /sala zebrań Sienkiewicza 70/
Zarząd SPZO