rss
twitter

Wymiana wosku na węzy

0

Przypominamy, że 27.03.2021 przygotowaliśmy wymianę wosku na węzy, wymiana odbędzie się na ubiegłorocznych warunkach.

Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na węzę do Prezesa tel. 605622227

Z poważaniem

Zarząd SPZO

Zmiany w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa

0

Informujemy, że nastąpiły zmiany w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa, który umożliwia refundację kosztów zakupu elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) oraz lokalizatorów GPS uli. Jednym z warunków skorzystania programu jest  posiadanie na dzień 30.09.2020, 25 rodzin pszczelich.

O możliwościach zakupu będziemy informować osobnymi komunikatami.

Zarząd SPZO

Zamówienia na matki pszczele

0

Informujemy Pszczelarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej, że Zarząd SPZO podjął decyzją o zamówieniu matek nieunasienionych z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa.

Matki będą dostępne w terminach około

19.05 .2021

27.05 .2021

17.06.2021

21.07.2021

Wszyscy chętni mogą zgłaszać zapotrzebowania na adres poczty elektronicznej email spzo@onet.pl lub SMS na 606298800

Z poważaniem

Zarząd SPZO

Informacja

0

Z uwagi na istniejącą pandemię harmonogram spotkań Pszczelarzy Stowarzyszenia Ziemi  Ostrowieckiej nie został przygotowany jak również nie przewidujemy najbliższych spotkań natomiast o zmianach będziemy na bieżąco informować.

Informujemy, że zakup sprzętu z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2020/2021, będzie możliwy dopiero po podpisaniu Umowy przez KOWR. O możliwościach zakupów będziemy informować w osobnych komunikatach.

Wymianę wosku na węzy oraz zakup drobnego sprzętu pszczelarskiego planujemy 27.03.2021 na ubiegłorocznych warunkach.

Noworocznymi pozdrowieniami

Zarząd SPZO

 

Boże Narodzenie 2020

0

Najbliższe spotkania odwołane

0

Informujemy, że najbliższe tj. listopad oraz grudzień zebrania członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej z uwagi a pandemię zostają odwołane.

Zarząd SPZO

Wypłaty refundacji z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2019/2020

0

Ruszyła wypłata środków pieniężnych z refundacji za sprzęt, leki, matki oraz odkłady z  Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2019/2020, część środków już wypłacono  natomiast pozostali Pszczelarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej będą mogli odebrać refundację w najbliższych dniach.

Zarząd SPZO w Ostrowcu Św.

Wyjazd szkoleniowo krajoznawczy

0

Informujemy, że w dniach od 01 do 03 października wjeżdżamy na Bieszczady w celu szkoleniowo krajoznawczym

Szczegółowych informacji o wyjeździe udziela Prezes SPZO, Józef Misiura

 

Czas do 30.09.2020

0

Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej informuje, że Pszczelarze chcący skorzystać z programu Wsparcia Pszczelarstwa na rok 2020/2021 koniecznie muszą zadeklarować do 30.09.2020 ilość posiadanych rodziny pszczelich. Pszczelarze niezrzeszeni mogą się ubiegać o członkostwo Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Zarząd SPZO.

 

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2020/2021

0

Ruszyła nowa edycja Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2020/2021 Pszczelarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej zamówienia składają do Zarządu SPZO najpóźniej do 10.10.2020 r.

Zamówienie do pobrania klikając na zmówienie.

Zarząd SPZO w Ostrowcu Św.

 

ZAMÓWIENIE NA SPRZĘT 2020-2021